Co je Extraktor faktur?

Extraktor faktur je služba pro zefektivnění zaúčtování příchozích faktur. Extraktor faktur automatizuje pracné a chybové přepisování faktur a účtů do ERP nebo účetních systémů. Extraktor “přečte” účetní informace z naskenované, vyfocené faktury nebo faktury došlé v PDF a vrátí strukturovaná data takto přečtená. Takto přečtené doklady musí být před importem do ERP nebo účetních systémů překontolovány. Celý proces je zobrazen na obrázku níže.
Schema OCR
Časová úspora spojená s automatizací tohoto procesu je cca 70%, čemuž odpovídá snížení variabilních nákladů.

Jak Extraktor faktur funguje?

V tomto procesu je veškerá inteligence, která umožňuje najít ty správné informace na dodaném dokladu, přečíst je a vrátit jako soušást výstupu. Veškeré kroky jsou uvedeny na schématu níže.
Posunem myši po obrázku níže bude zobrazen popis jednotlivých funkčních bloků.
Schema OCR Doručení dokladu Kontrola parametrů vstupního dokumentu Příprava dokumentu k dalšímu zpracování Rozpoznání poštovní složenky Porovnání s dostupnými šablonami Analýza dokumentu pomocí umělé inteligence Validace polí Spuštění zásuvných modulů Příjem dokumentu
Vyzkoušet si extraktor můžete v rámci Superúčtu zde nebo přes technické rozhraní zde.