Výběr referencí a projektů

Vodafone Czech a.s.

Náhrada systémů pro podporu prodeje koncovým zákazníkům

Projekt FILIP nahrazoval zastaralé portfolio BSS/OSS systémů (CRM, billing, IN platforma). Naši konzultanti zajišťovali ve fázi 2 technické vedení, definici požadavků, revize návrhu řešení, smluvní dokumentaci, řízení dodavatelů a činnosti spojené s dodávkou a předáním projektu do provozu.

Konsolidace datových center

Naši konzultanti zmapovali portfolio aplikací, serverů, operačních systémů a datových center za účelem snížení celkových nákladů (TCO) spojených s provozem aplikací. Byla vytvořena strategie pro racionalizaci celé infrastruktury a dosažení úspor v řádech desítech procent.

OneNet propozice pro korporátní klienty

OneNet je první plně konvergentní nabídka propojující mobilní a fixní telekomunikační služby pomocí hostované vistuální ústředny. Produkt byl stavěn jako MVNO operátor – dodávka BSS/OSS systémů (CRM, billing, NGIN platforma). Naši konzultanti zajišťovali projektový management, definici požadavků, návrh řešení, RFI/RFP, řízení dodavatelů a činnosti spojené s předáním projektu do provozu. Projekt v řádu jednotek milionů EUR.

Vytvoření produktu pro mobilní reklamu

Naši konzultanti byly zodpovědní na definici požadavků, návrhu systémového řešení, RFI/RFP, řízení dodavatelů a činnosti spojené s předáním do provozu platformy poskytující službu mobilní reklamy.

Migrace datového skladu

Naši konzultanti byly zodpovědní na definici požadavků, návrhu systémového řešení, RFI/RFP, řízení dodavatelů a další činnosti spojené s migrací DWH z Oracle na Teradata.

Migrace ERP systému

Naši konzultanti byly zodpovědní na revizi požadavků, revizi blueprintů řešení, řízení dodavatelů a další činnosti spojené s migrací Oracle EBS na SAP.

Akvizice společnosti Broadnet

Řízení integrace společnosti v oblasti technologií a včetně návrhu integrace a konsolidace technologií a také integrace lidských zdrojů.

Ostatní expertní služby

U klienta pokrýváme role sběru požadavků na nové proposice formou demand managementu a zároveň zajišťujeme kvalitu dodaného díla třetích stran poskytnutím QA procesů.

CloudTeq.eu s.r.o.

Specifikace, spolufinancování vývoje a provoz aplikace

Vývoj vlastního produktu pro elektronickou fakturaci a automatizované vytěžování dokladů dceřinnou společností. Zajišťovali jsme specifikaci produktu a financování jeho vývoje v rozsahu 1500MD. Služba je provozována formou SaaS v cloudu a její provoz zajišťujeme.

CEBIG a.s.

Projektové řízení

Vytvoření projektové kanceláře, nastavení souvisejících procesů a nástrojů pro efektivní zajištění dodávky informačního systému WMF s distribuovanými týmy přes čtyři geografické oblasti.

Cleverlance enterprise solutions a.s.

Technické vedení

Naši konzultanti byly zodpovědní na definici požadavků, návrhu systémového řešení, RFI/RFP, řízení dodavatelů a činnosti spojené s předáním do provozu první platformy poskytující službu mobilních plateb.

IBM Czech Republic s.r.o.

Podpora a programátorské práce

Zajištění podpory a .net programátorské práce intranet aplikace sloužící ke správě lidských zdrojů telekomunikační společnosti.